วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรม 5ส.


กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562


กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562กิจกรรม รณรงค์พื้นที่ 5ส. ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลาละหมาด และ ทางลาด 
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันอย่างคึกคักประชุม เตรียมวางแผน และถอดบทเรียน กิจกรรม 5ส. โดยคณะกรรมการ 5ส. 
วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 5ส.กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 31 มกราคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 30 มกราคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 29 มกราคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 28 มกราคม 2562


กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 25 มกราคม 2562


กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 24 มกราคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 23 มกราคม 2562
กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 22 มกราคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 21 มกราคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 18 มกราคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 20 มกราคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 18 มกราคม 2562กิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่5ส วันที่ 17 มกราคม 2562